Bursa Koedukacyjna w Skierniewicach
 ul. Nowobielańska 100
 96-100 Skierniewice
 Tel. 46 8318831, 573-989-755
 e-mail: bursa@bursaskierniewice.pl

Bursa Koedukacyjna

w Skierniewicach

zapraszamy

do bursy

Terminy postępowania rekrutacyjnego do bursy na rok szk. 2022/2023

 

1. Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie wraz z załącznikami
– od dnia 24.06.2022r. do dnia 24.07.2022r. do godz.16.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do bursy i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
– dnia 27.07.2022 r.

3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
– dnia 27.07.2022r. do godz.16.00

4. Złożenie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły
– do dnia 24.08.2022r. do godz.16.00

5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
25.08.2022r. do godz.15.00

Wytyczne MEN, MZ i GIS

Organizacja pracy bursy/internatu

Wytyczne MEN, MZ i GIS
dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

od 1 września 2020 r.

Organizacja pracy bursy/internatu

 – W bursie/internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

– Przy wejściu do bursy/internatu należy zadbać o dezynfekowanie rąk przez wychowanka oraz pracownika (zapewnić dostępność płynów do dezynfekcji oraz instrukcji ich użycia).

– Wychowankowie bursy/internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w bursie/internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich.
Nie należy zabierać ze sobą do bursy/internatu niepotrzebnych przedmiotów.

– Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w bursie/internacie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

– Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji
z rodzicami/opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

– Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji pomiędzy wychowawcami a dyrektorem bursy/internatu.

– Bursa/internat posiada izolatkę lub inne pomieszczenie. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej.

– W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie
i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych (np. w pokojach cichej nauki).

– Pracownicy obsługi i administracji bursy/internatu powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz nauczycielami.

Informacja

dla wychowanków bursy/rodziców

,,Informujemy, że zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS od 1 września 2020 r. będzie obowiązywał w bursie ,,Regulamin Funkcjonowania Bursy Koedukacyjnej w czasie trwania epidemii COVID – 19″. Wychowankowie zostaną zapoznani z regulaminem i procedurami po przybyciu do placówki.

o nas

Bursa Koedukacyjna

Jesteśmy placówką zapewniającą całodobową opiekę wychowawczą uczniom w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania. Do dyspozycji wychowanków przeznaczyliśmy cztery zespoły mieszkalne, w skład których wchodzą trzy pokoje czteroosobowe z węzłem sanitarnym oraz świetlicą. 

W pracy opiekuńczo – wychowawczej kierujemy się zawsze dobrem wychowanków, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, osiągnięcia edukacyjne oraz poszanowanie godności osobistej.
Bursa realizuje zadania statutowe we współpracy z rodzicami wychowanków i szkołami.

Lokalizacja

Skierniewice

Obiekt zlokalizowany jest w terenie zadrzewionym na ścianie lasu wchodzącego w skład Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki takiemu usytuowaniu budynku możliwy jest bezpośredni kontakt z przyrodą. Wychowankowie korzystają z dostępu do leśnych ścieżek biegowych, boisk zewnętrznych oraz zespołu boisk „Orlik”.

POKoJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe Informacje

Pokoje wyposażone są w odpowiednie meble i sprzęty oraz komplety pościeli .
Wychowankowie chętnie korzystają z pomieszczenia kuchennego wyposażonego w szafki i urządzenia niezbędne do przechowania lub przygotowania prostego posiłku (chłodziarka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny).

Płatność

Rodzice wychowanków wnoszą opłaty za zakwaterowanie za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Za ostatni miesiąc pobytu w roku szkolnym rozliczenie powinno nastąpić do dnia opuszczenia bursy.

W 2022 roku wysokość opłaty za zakwaterowanie wynosi
80,00 zł. miesięcznie*

Nr konta: 59 1020 4580 0000 1102 0168 2418
Wpłata za pobyt – (imię i nazwisko wychowanka)

*Zmiana wysokości opłat jest możliwa od dnia 1 stycznia.

Zakwaterowanie

Do bursy można przybyć w dniu poprzedzającym tydzień nauki (np. niedziela) od godziny 18.00.
 
Wyjazd do domu powinien nastąpić w ostatnim dniu tygodnia nauki (np. piątek) do godziny 17.00.

STOŁÓWKA

Dodatkowe Informacje

Bursa zapewnia całodzienne wyżywienie w okresie nauki w szkole. Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu według zasad racjonalnego żywienia zbiorowego. Miejscem spożywania posiłków jest dobrze wyposażona, estetyczna stołówka.

Płatność

Rodzice wychowanków wnoszą opłaty za wyżywienie za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Za ostatni miesiąc pobytu w roku szkolnym rozliczenie powinno nastąpić do dnia opuszczenia bursy.

W 2022 roku od 1 marca wysokość opłaty za wyżywienie wynosi 15,00 zł. dziennie* (3 posiłki)

Nr konta: 05 1020 3352 0000 1502 0193 4124
Wpłata za wyżywienie – (imię i nazwisko wychowanka)

Dzień Tolerancji

Dzień tolerancji11.2022W Dniu Tolerancji odwiedziliśmy przedszkolaków z SOSW. Wręczyliśmy im własnoręcznie wykonane upominki

Święto Niepodległości

11 listopadaŚwięto NiepodległościŚwięto niepodległości uczciliśmy wieczornicą, w czasie której wspólnie odśpiewaliśmy pieśni patriotyczne oraz wzięliśmy udział w quizie „Kocham Cię Polsko”.

Tydzień Empatii

Tydzień empatii10.2022 „Tydzień empatii” dobiegł końca. Koronę Królowej Empatii zdobyła Wiktoria, zaś Wiktor i Wojtek wywalczyli talon do pizzerii, zwyciężając w podchodach.

Otrzęsiny

Otrzęsiny10.2022 20 października nowi mieszkańcy dzielnie walczyli o przyjęcie w poczet wychowanków bursy, ujawniając prawdziwe talenty muzyczne i sportowe.

AKTUALNOŚCI

Mapa Dojazdu i dane kontaktowe

do zobaczenia wkrótce!

Bursa Skierniewice

Możesz nas znaleźć

Adres

Bursa Koedukacyjna w Skierniewicach
 ul. Nowobielańska 100
 96-100 Skierniewice

Skontaktuj się

KONTAKT

 Tel. 46 8318831, 573-989-755
 e-mail: bursa@bursaskierniewice.pl