Bursa Koedukacyjna w Skierniewicach
 ul. Nowobielańska 100
 96-100 Skierniewice
 Tel. 46 8318831, 573-989-755
 e-mail: bursa@bursaskierniewice.pl

Bursa Koedukacyjna

w Skierniewicach

zapraszamy

do bursy

Terminy postępowania rekrutacyjnego

do Bursy Koedukacyjnej w Skierniewicach na rok szkolny 2024/2025

Składanie deklaracji kontynuacji zamieszkania w bursie przez obecnych wychowanków, podpisanych przez ich rodziców lub prawnych opiekunów w siedzibie bursy
– od 6 maja do 20 maja do godz. 12:00

Składanie przez nowych kandydatów wniosków o przyjęcie do bursy wraz z załącznikami
– od 27 maja do 19 lipca do godz.12.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
– do 22 lipca godz.15.00

Dostarczenie przez kandydatów zaświadczeń o przyjęciu do szkoły
– do 23 lipca godz.12.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
24 lipca godz.12.00

Składanie przez kandydatów podań w postępowaniu uzupełniającym – w przypadku wolnych miejsc
– od 26 sierpnia do 25 sierpnia godz.12.00

Ogłoszenie wyników naboru w postępowaniu uzupełniającym
28 sierpnia godz.15.00

o nas

Bursa Koedukacyjna

Jesteśmy placówką zapewniającą całodobową opiekę wychowawczą uczniom w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania. Do dyspozycji wychowanków przeznaczyliśmy cztery zespoły mieszkalne, w skład których wchodzą trzy pokoje czteroosobowe z węzłem sanitarnym oraz świetlicą. 

W pracy opiekuńczo – wychowawczej kierujemy się zawsze dobrem wychowanków, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, osiągnięcia edukacyjne oraz poszanowanie godności osobistej.
Bursa realizuje zadania statutowe we współpracy z rodzicami wychowanków i szkołami.

Projekty

Dyplom

za udział w projekcie edukacyjnym „Klimat dla Młodych”

Certyfikat

udziału w Ogólnopolskim Projekcie EMP@TYCZNA KLASA III EDYCJA

Lokalizacja

Skierniewice

Obiekt zlokalizowany jest w terenie zadrzewionym na ścianie lasu wchodzącego w skład Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki takiemu usytuowaniu budynku możliwy jest bezpośredni kontakt z przyrodą. Wychowankowie korzystają z dostępu do leśnych ścieżek biegowych, boisk zewnętrznych oraz zespołu boisk „Orlik”.

POKoJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe Informacje

Pokoje wyposażone są w odpowiednie meble i sprzęty oraz komplety pościeli .
Wychowankowie chętnie korzystają z pomieszczenia kuchennego wyposażonego w szafki i urządzenia niezbędne do przechowania lub przygotowania prostego posiłku (chłodziarka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny).

Płatność

Rodzice wychowanków wnoszą opłaty za zakwaterowanie za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Za ostatni miesiąc pobytu w roku szkolnym rozliczenie powinno nastąpić do dnia opuszczenia bursy.

W 2022 roku wysokość opłaty za zakwaterowanie wynosi
80,00 zł. miesięcznie*

Nr konta: 59 1020 4580 0000 1102 0168 2418
Wpłata za pobyt – (imię i nazwisko wychowanka)

*Zmiana wysokości opłat jest możliwa od dnia 1 stycznia.

Zakwaterowanie

Do bursy można przybyć w dniu poprzedzającym tydzień nauki (np. niedziela) od godziny 18.00.
 
Wyjazd do domu powinien nastąpić w ostatnim dniu tygodnia nauki (np. piątek) do godziny 17.00.

STOŁÓWKA

Dodatkowe Informacje

Bursa zapewnia całodzienne wyżywienie w okresie nauki w szkole. Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu według zasad racjonalnego żywienia zbiorowego. Miejscem spożywania posiłków jest dobrze wyposażona, estetyczna stołówka.

Płatność

Rodzice wychowanków wnoszą opłaty za wyżywienie za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Za ostatni miesiąc pobytu w roku szkolnym rozliczenie powinno nastąpić do dnia opuszczenia bursy.

W 2022 roku od 1 marca wysokość opłaty za wyżywienie wynosi 15,00 zł. dziennie* (3 posiłki)

Nr konta: 05 1020 3352 0000 1502 0193 4124
Wpłata za wyżywienie – (imię i nazwisko wychowanka)

Randka w ciemno z książką

Randka z książką19 luty 2024"Randka w ciemno z książką" to hasło, które przyświecało naszej kolejnej wizycie w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Wigilia

Wigilia20 grudnia 2023W ten magiczny wieczór przypomnieliśmy sobie bożonarodzeniowe zwyczaje i tradycje, przy dźwiękach muzyki odśpiewaliśmy kolędy oraz pastorałki, a następnie zasiedliśmy przy wigilijnym stole, dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie świąteczne...

Schronisko

Wizyta13 grudnia 2023Dwie Zuzie przekazały nasz skromny wkład w poprawę losu bezpańskich zwierzaków.

Spotkanie z funkcjonariuszami

KMP7 grudnia 2023Nasze kolejne spotkanie z funkcjonariuszami KMP w Skierniewicach. Tym razem na temat odpowiedzialności prawnej za czyny zabronione, także te popełnione w sieci.

AKTUALNOŚCI

Mapa Dojazdu i dane kontaktowe

do zobaczenia wkrótce!

Bursa Skierniewice

Możesz nas znaleźć

Adres

Bursa Koedukacyjna w Skierniewicach
 ul. Nowobielańska 100
 96-100 Skierniewice

Skontaktuj się

KONTAKT

 Tel. 46 8318831, 573-989-755
 e-mail: bursa@bursaskierniewice.pl

Skip to content